Sorularla Sorumlu Müdürlük

1-Kimyagerlerin ‘Sorumlu Müdürlük’ yapma yetkisi var mıdır?

6269 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere bağlı olarak Kimyagerlerin GIDA, İLAÇ, KOZMETİK ve KİMYA ile ilgili tüm işletmelerde Sorumlu Müdürlük yapma hak ve yetkisi vardır. 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Cetvel’de kimya sektöründe hangi alanlarda sorumlu müdürlük yapılabileceği belirtilmiştir.

2-‘Sorumlu Müdür’ ne iş yapar?

6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği madde 2’ye göre;

Sorumlu müdürün görevleri şunlardır:

a) Müessesenin kimya hizmetleri ile kimya teknolojisi ve uygulanmasına ilişkin bilumum işlerini, kimya bilimi veya kimya sanayinin teknik icaplarına uygun olarak yürütmek.

b) Müessesenin, yukarıdaki fıkrada yazılı işlerine ilişkin teknik güvenliği sağlamak,
c) Müessesede imal ve istihsal olunan mamullerin 2’nci maddenin (a) fıkrasındaki görev açısından Türk standartlarına veya bu standartlar bulunmuyorsa, mamulün kullanış maksadına uygunluğunu sağlamak,
ç) 2’nci maddenin (a) fıkrasındaki görev açısından müessesede işçilerin, personelin ve çevrede oturanların hayat ve sağlıklarını koruyucu tedbirleri almak,
Bu görevi ile ilgili olarak sorumlu müdür, gerekli tedbirlerin alınmasını en geç bir ay içinde tespit edecektir. Bunları, yazılı olarak işverene veya vekiline veya kanuni
temsilcisine bildirdiği halde sorumluluğu gerektiren bir durumun hasıl olması takdirinde, sorumluluk işverene düşer.
d) Sorumlu müdür ile işveren arasındaki karşılıklı hak ve vecibeler, tahdit etmeyecek şekilde yapılacak sözleşmelerde belirtilir.

 Ayrıca ‘Sorumlu Müdürlük’ yapılan alanın özel yönetmeliğinde geçen kanuni gereklilikleri yerine getirmek de sorumlu müdürün görevidir. ‘Sorumlu Müdür’ işletme müdürü değildir. İşletme Müdürü bulundurmak iş yeri sahibinin sorumlu müdür bulundurma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

3- Kimyager olarak hangi alanlarda sorumlu müdürlük yapabiliriz?

6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Cetvel’de kimya sektöründe hangi alanlarda sorumlu müdürlük yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ EK-1 ve EK-2’de belirtilen gıda işletmeleri, ‘Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği’, madde 11’e göre ilaç imalat işletmeleri, ‘Kozmetik Yönetmeliği’, madde 13’e göre; kozmetik ürün üreten işletmelerde, Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali yapan işletmelerde, Su Fabrikalarında, Biyosidal Ürünlerin Üretildiği İşletmelerde , Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama İşyerlerinde, Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler üreten işletmelerde, Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetkili Ayar Evlerinde, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı yapan işletmelerde sorumlu müdürlük yapılabilmektedir.

4-‘Sorumlu Müdürlük’ diplomamızı kiralamakla eş anlamı mıdır?

Piyasada ‘diploma kiralamak’ olarak tabir edilen kavram aslında ‘Sorumlu Müdürlük’ değil Sorumsuz Müdürlüktür. Çünkü o işletmeye diplomanızı verdiğinizde o işletmenin hukuki olarak sorumlusu siz olursunuz. İşletmede meydana gelebilecek herhangi bir hukuki sorunda, yetkili mercilerin muhatabı sizsiniz. Dolayısıyla eğer bir işletmede sorumlu müdürlük yapılıyorsa; iş yerinde tam zamanlı çalışılmalı, üretimden iş güvenliğine her türlü işle ilgilenilmelidir.

5-Nasıl Sorumlu Müdür olabilirim?

Kimya Lisans mezunu olmanız yani Kimyager olmanız ilgili alanlarda sorumlu müdür olabilmeniz için yeterlidir. Ancak bazı alanlara özel şartlar da istenmektedir.Örneğin;

- İlaç alanında sorumlu müdür; beşeri tıbbi ürünlerde amaçlanan kalitenin sağlanması için, ürün imalat yeri iznine sahip bir veya birden fazla işletmede, ürünlerin kalite analizleri, aktif maddelerin kantitatif analizleri ve kontrollerine dair faaliyetlerde en az iki yıl uygulamalı deneyim sahibi olduğunu sigorta prim belgeleri ve işverenin beyanı ile belgelendirmelidir.

-Kozmetik alanında en az iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla sorumlu müdürlük yapılabilir.

-Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama işyerlerinde sorumlu müdür olabilmek için Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu ‘Sorumlu Müdürlük’ eğitimine katılarak; bu alanda ‘Sorumlu Müdürlük Sertifikası’ almak gerekmektedir.

6-Sorumlu Müdür olabilmek için hangi eğitimlere katılmak gerekmektedir?

Çalışacağınız alana göre değişmekle birlikte eğitim zorunluluğu sadece ‘Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama işyerleri’ için geçerlidir. Diğer alanlar için herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte Sorumlu Müdürlüğü daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için bazı eğitimler alabilirsiniz. Örneğin;

- Gıda Alanında Sorumlu Müdürlük için; Kimyagerler Derneği tarafından düzenlenen ‘Gıda İşletmelerinde Sorumlu Müdürlük Sertifikasyon Eğitimi’ne katılmak bu alandaki işleyişi öğrenmenizi sağlayacaktır.

- Kozmetik ve ilaç sektöründe çalışacakları GMP eğitimi almaları faydalı olacaktır.(Kimyagerler Derneği tarafından bu eğitim düzenlenmektedir.)

-  Boya sektöründe çalışacaklar için Kimyagerler Derneği tarafından düzenlenen ‘Boya Üretim Yönetimi’ eğitimi sektörü tanıma ve uygulanmaların öğrenilmesi açısından gerekli bir eğitimdir.

- Kozmetik alanı için ayrıca; ‘Girişimcilik ve Kozmetik Üretim Yönetimi, Boya Üretim Yönetimi’ eğitimi almak bu alanda vizyonunuzun genişlemesine katkıda bulunacaktır.

- Plastik sektörü için ‘Plastik Üretim Yönetimi(PÜY)’ son derece faydalı bir eğitim olacaktır.

Bu ve benzeri eğitimler sorumlu müdürlük yapacağınız alanı daha yakından tanımanıza olanak sağlayacaktır. Bu eğitimlerin tamamı kimyagerin meslek kuruluşu; Kimyagerler Derneği tarafından verilmektedir.

7- Sorumlu Müdürlük için istenen oda kayıt belgesini nasıl alabilirim?

Kimyagerlerin meslek odası bulunmadığı için böyle bir belge verme zorunlulukları yoktur. Eğer istenirse Kimyagerler Derneği tarafından verilen ‘Dernek kayıt belgesi’ yeterli olacaktır.

8- Sorumlu Müdürlük için sözleşme imzalamam gerekli mi?

Evet. Ama noterdeki hazır sözleşmeler yerine Kimyagerler Derneğinin web sitesinde bulunan sözleşmeleri kullanmanız avantajınıza olacaktır. Çünkü bu sözleşmelerde kimyagerleri koruyan maddeler vardır. Bakınız: http://www.kimyager.org/sayfa/18/sorumlu-mudurluk

9- Yeni mezunum Sorumlu Müdürlükte imza yetkim olması için kaç yıl beklemeliyim?

Kimya Lisans diplomasına sahip oldunuz anda 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanununun biz kimyagerlere tanımış olduğu tüm haklara ve kanunda belirtilen konularda imza yetkisine sahip olursunuz. İmza yetkisi için herhangi bir tecrübeye gerek yoktur, diplomanız size bu yetkiyi veriyor. Tecrübe sadece ilaç ve kozmetik sektörlerinde sorumlu müdürlük için gerekmektedir. Diğer alanlarda mezun olur olmaz sorumlu müdürlük yapma hakkına sahip olmaktasınız.

10-Sorumlu Müdürlük için ne kadar ücret talep etmeliyim?

Bu tamamen sizinle iş veren arasındaki anlaşmaya bağlı olmakla birlikte; Kimyagerler Derneği Deklarasyonuna göre 2011 yılı için 1800 TL olarak belirlenmiştir.

11- Sorumlu Müdürlük yapacak yeri neden bulabilirim?

Kariyer sitelerindeki sorumlu müdürlük ilanlarını tabip edebilirsiniz. Ayrıca Kimyagerler Derneğine üye iseniz; derneğe gelen bu tür ilanlar e-posta adresinize gönderilmektedir. Ayrıca bulunduğunuz ildeki sanayi ticaret odalarına başvurarak sorumlu müdürlük yapabileceğiniz işletmeleri öğrenip; iş başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>