Yazılar

www.etkinkimyagerler.com

Kimyagerler Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Olabilir

14 Nisan 2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliğine göre kimya mezunları da Sanayi ve Teknoloji Uzmanı olabilmektedir. Yönetmelik Madde 7 – (1) Giriş sınavına başvurabilmek için; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 … read more

Duyurular

Kimyager Kimdir?

Kimyager Kimdir? KİMYAGER, maddeyi atom ve molekül düzeyinde inceleyen, tanımlayan, üretebilen ve değiştirebilen, mesleğiyle ilgili kamu, özel ve hizmet sektörü ile endüstri dallarının işletme ve laboratuvarlarında çalışan, araştıran, işletmeye girecek her türlü hammadde ve işletmede oluşan ürün ve ara ürünlerin … read more